Murals Inc. (office) · Piekstraat 31, Rotterdam · OPEN DURING OFFICE HOURS

Wall Drawing Ruivenstraat

Projects


2 Jun 2022-24 Apr 2024
Wall Drawing Ruivenstraat, Bart Lodewijks. Location: Oude Noorden, Rotterdam

Muurschildering Ruivenstraat, door Bart Lodewijks, Oude Noorden, Rotterdam

In opdracht van Woonstad heeft hp architecten een woningblok gerealiseerd in het Oude Noorden, Rotterdam. Op de Westgevel van het woningblok, aan de Ruivenstraat was een muurschildering gewenst. Murals Inc. is door Woonstad benadert een voorstel te doen. Op haar beurt heeft Murals Inc. Bart Lodewijks gevraagd het kunstwerk te realiseren.

Al eerder heeft Murals Inc. voor Woonstad een muurwerk opgeleverd in het Oude Noorden deze is gesitueerd in een ‘blindnis’. 

> murals-inc.com/projecten/babette-kleijn-het-zaad

De muurtekening op de gevel van de Ruivenstraat kenmerkt zich eveneens door een subtiele aanpak.

E-book tekening Ruivenstraat door Bart lodewijks uitgegeven door Roma Publications:

> https://issuu.com/romapublications/docs/ruivenstraat-tekening_nl

De keuze van de kunstenaar en de opdracht

Bart Lodewijks werkte sinds april 2020 aan het project ‘Noordereiland Tekeningen’ in opdracht van Murals Inc. Onlangs is het boek ‘Noordereiland tekeningen’ verschenen.

Een grote tekening

Sinds 2001 werkt Bart aan grootschalige, lineaire krijttekeningen in openbare en private ruimtes. Hij teken met krijt op muren, huizen, kerken, ziekenhuizen en wegen in steden en dorpen, en schrijf over het proces en de mensen die hij ontmoet tijdens het tekenen. In publicaties, e-boeken, lezingen, teksten, films, tentoonstellingen, kranten en voorstellingen vertelt hij hoe de ontmoetingen met bewoners, bezoekers, passanten en kinderen het tekenen mogelijk maken. Bart vertelt over de interacties, de sympathie en het vertrouwen, maar ook over de argwaan en de weerstand die het tekenen oproept. De verhalen leggen bloot wat zonder krijttekening onzichtbaar was gebleven. Zo ontstaat er een verhalende analyse van de plekken waar de tekening neerstrijkt. Tekenen is een sociale handeling voor Bart.

De tekening kent allerlei haltes en onderbrekingen, verspringt en verbindt plekken met elkaar, slaat plekken over en komt nooit af; vandaar dat hij spreekt over een enkele tekening. Het zijn lange rechte lijnen die vaak niet in zijn geheel zichtbaar zijn omdat ze een hoek omslaan of een aantal straten verderop voortgaan of door regen worden gewist. De lijnen zijn recht omdat dit de kortst mogelijke verbinding tussen twee punten is, vergelijkbaar met een voetstap. Te voet kun je overal komen. Bart probeert al tekenend overal te komen.

Inhoudelijk concept en de doelstellingen van de opdracht

De architectuur van het woonblok is gebaseerd op de maatverhoudingen van architect / monnik Dom van der Laan. De soberheid en fraaie gestrengheid die het woonblok kenmerkt, geeft rust binnen een woonwijk. Het werk van Bart is een opvallende toevoeging die zichzelf niet wil opdringen maar er wel is. Zoals Bart het zelf zegt: “Mijn ideaal is een tekening die zichzelf wegcijfert, alsof hij er altijd al was, betekenis geeft aan een plek zonder alle aandacht op te eisen.”Volgens hp architecten en Woonstad past deze attitude bij de identiteit van het gebouw.

Meerwaarde voor zowel het oeuvre van de kunstenaar als voor Murals Inc.

Murals Inc. maakt zich hard voor muurschilderingen in de buitenruimte die zichzelf niet direct prijsgeven. Werk waarbij de verbeeldingskracht van de beschouwer op de proef wordt gesteld. Bart werkt doorgaans vanuit een sociaal vertrekpunt. Echter zijn krijttekening in relatie tot architectuur zijn ook autonome kunstwerken. Vaak hebben ze de zorgvuldig opgebouwde context niet nodig maar spreken ze voor zich. Het was voor Bart en Murals Inc. na het langdurig en diepgaande project op het Noordereiland een kans om te kijken hoe het voelt als een tekening langer te zien is dan de periode die het duurt voordat ie weer weggeregend is. Alsook hoe het voelt als de tekening zich autonoom verhoudt tot de architectuur en de omgeving.

e-book tekening Ruivenstraat door Bart lodewijks uitgegeven door Roma Publications

Reactie van bewoner woonblok Ruivenstraat:

Volgens mij heeft het woonblok in de Ruivenstraat met de tekening een voortreffelijke meerwaarde gekregen. Dat was ook helemaal te verwachten. Frietzak, ijshoorntje, puntzak... nog iets anders? Maakt niet uit. Als de verbeelding maar geprikkeld wordt. Een muur doet dat al. Een tekening nog meer. Dan komt er van alles aanwaaien. Een papieren vlieger misschien? Iets als die plastic zak in American Beauty?

Krijttekening Ruivenstraat, Oude Noorden Rotterdam
Krijttekening Ruivenstraat Oude Noorden Rotterdam
Oude Noorden Rotterdam
Detail krijttekening
detail krijttekening

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door omwonenden. De krijttekening op de gevel Ruivenstraat is de eerste op een buitenmuur met een permanent karakter.

Bart Lodewijks
Tekening Ruivenstraat
Krijttekening in wording
Westgevel

Partners