Murals Inc. (office) · Piekstraat 31, Rotterdam · OPEN DURING OFFICE HOURS

Application Kenneth Letsoin honored

Projects


7 Aug 2023-13 May 2024
Application Kenneth Letsoin / Naamlooozz honored for ‘Kunstenaar Basis’ by the Mondriaan Fund

De aanvraag ‘Kunstenaar Basis’ door Kenneth Letsoin / Naamlooozz is gehonoreerd door het Mondriaan Fonds. Wij zijn zeer verheugd over dit resultaat temeer omdat Murals Inc. Kenneth actief heeft bijgestaan in zijn aanvraag. Hieronder vind je de tekst over het werkproces van Kenneth door Marleen van Wijngaarden, founder van Murals Inc. en grote fan van Kenneth.

Kenneth Letsoin / Naamlooozz

Kenneth Letsoin / Naamlooozz

Kenneth Letsoin is geboren in Almelo waar hij opgroeide in een Molukse gemeenschap. Hij volgde een kunstopleiding aan de AKI in Enschede, maar deze opleiding bood hem weinig aanknopingspunten. Hij besloot zijn eigen weg te gaan, de straat werd zijn leermeester. Kenneth maakt vooral straatkunst (muurschilderingen, afvalinstallaties, reclameaffiches), maar hij maakt ook werk in zijn atelier. Hoewel Kenneth een vrijbuiter is, wars van traditie en hij de hashtag #contemporaryshit en #antistylers regelmatig gebruikt, is zijn werk wel degelijk geschoeid op een schilderkunstige traditie. Zijn abstract expressionistische manier van werken die zich zowel minimalistisch, calligrafisch als ook zeer gelaagd manifesteert, getuigd van kennis van zaken. Zijn imposante muurwerken ogen krachtig, geconcentreerd en dynamisch. De hashtags #freedom, #nonstop en niet te vergeten #nosleep zijn zeer op hem van toepassing.

De straat

Kenneth leerde ik kennen begin 2017 tijdens de tentoonstelling Abstract Wall Paintings III, in ACEC, Apeldoorn. Hij hielp daar zijn vriendin Annemaria Pisak / Nnamari met het aanbrengen van een abstracte muurschildering. Later begreep ik dat het best een opgave was voor hem om binnen de strak afgeplakte lijnen te werken. Ik ben Kenneth / Naamlooozz gaan volgen omdat het voor mij, als artistiek leider van een bureau gespecialiseerd in hedendaagse muurschilderingen, een kennismaking was met het Free Painten op straat anders dan het meer illustratief georiënteerde Street Art. Maar ook omdat ik al vrij snel zag dat wat hij deed getuigde van een grote artistieke waarde. Kenneth werkt vanuit een ongekende drive, heeft geen hinder van academische kennis, en steekt de draak met contemporary art gezien zijn veel gebruikte #contemporaryshit en andere hashtags tegen de gevestigde kunstorde. Zijn werkwijze lijkt ad-hoc, ingegeven door toeval, misschien vrijblijvend. Echter na een grondige verdieping in zijn werk zag ik dat er zich een duidelijke lijn aftekenende, meerderen zelfs die gezamenlijk een blauwdruk vormen. Hij kent de straat, hij kent daardoor zijn dragers en de mogelijkheden die elke drager met zich meebrengt. Hij kiest zijn dragers zorgvuldig en herkent de specifieke 'schoonheid’ daarin in relatie tot de omgeving. Kenneth uit zich door middel van diverse schilderstijlen die stuk voor stuk duidelijk zijn signatuur dragen en ontstaan zijn in samenspraak met de ondergrond en omgeving. Zelfs de kinderlijke vogelfiguren met hark vingers begon ik steeds beter te begrijpen binnen de context van bepaalde muren en situaties (zie afbeeldingen). Men noemt de straat ook wel urban canvas maar het verschil met het keurige witte doek en de straat is niet te vergelijken. Elke muur, elke brugpijler, elke schutting of wat voor ondergrond dan ook vraagt om een eigen verhaal. Het inspelen op het vraagstuk van deze beeldbepalende elementen is een grote kwaliteit van Kenneth. Je voelt de natuurlijke wisselwerking waarbij de resultaten het bewijs zijn van dit inzicht. Van de resultaten wordt een fotootje gemaakt en gedeeld op Instagram that's it. Althans zo lijkt het, door zijn ongekende drive en talent is een bijzonder straatoeuvre ontstaan waarmee hij een reputatie heeft gevestigd.

Opdrachten

Kenneth heeft naam gemaakt via de straat en kreeg steeds meer opdrachten. De opdrachten die hij verwerft kenmerken zich door hun sociale en/of educatieve aspect. Samenwerkingen met kinderen en mensen met een ernstig fysieke beperking hebben jarenlang zijn opdrachten 'portefuille’ bepaald al dan niet in samenwerking met beeldend kunstenaar Krista Burger / Heimprofi. Hij is een meester in de omgang met kinderen en autodidacten. De laatste tijd verkrijgt Kenneth ook opdrachten waarbij hij steeds meer zijn autonomie kan laten gelden. Geen educatieve beperkingen of andere bindende voorwaarden waaraan hij moet voldoen. Het is spannend om te zien hoe hij omgaat met de ultieme vrijheid, het werken op straat, in relatie tot een relatieve vrijheid, de 'vrije' opdrachten en tentoonstellingen.

Het schilderen

De ruige context en zijn dynamische en krachtige paint stijl zorgen voor een sterk beeld. Hier valt niet aan te tornen. Echter naast het straatwerk maakt Kenneth ook tekeningen, schilderijen en objecten. De objecten worden samengesteld uit afgedankte materialen die hij op straat tegenkomt. De objecten groot (zie bv de container serie) en klein zijn met zorg geconstrueerd en ogen vrij en speels. De schilderijen zijn een ander verhaal. Hierin ligt een uitdaging en een reden voor Kenneth om een 'Kunstenaar Basis' aan te vragen. De straat als drager van zijn schilderingen beheerst Kenneth meer dan welke straat painter ook maar de transformatie van straat naar werken op een meer conventionele ondergrond brengt de nodige dilemma's met zich mee. Kenneth werk met wat ie heeft, heeft ie niets dan maakt hij van niets iets. Dat is een kwaliteit maar kent ook beperkingen. Sinds een paar jaar maakt Kenneth grote ontwikkelingen door. Niet alleen op artistiek niveau maar ook in zijn denken over kunst. Was zijn verhouding tot het maakproces intuïtief van aard, de laatste tijd wordt hij getriggerd door zijn omgeving die door zijn ontwikkelingen is meegegroeid. Naar aanleiding van gesprekken die wij voerden werd duidelijk dat hij niet meer perse wil uitgaan van hetgeen hij voorhanden heeft maar hij wil duidelijke keuzes kunnen maken. Keuzes maken impliceert weten wat je doet en waarom, bewustwording van talenten en de mogelijkheden die het exploiteren van deze talenten met zich mee kan brengen. Kenneth wil, zolang zijn fysiek het toelaat (straatpainten is zwaar werk), doorgaan met de buitenruimte te beschouwen als zijn canvas maar hij wil zich ook verder ontwikkelen, hij wil zijn straatervaringen transformeren naar schilderen op doek, zijn energie en ideeën kanaliseren. Gezien zijn ontwikkelingen vooral op conceptueel niveau, is het voor Kenneth een grote uitdaging om het schilderen op doek te professionaliseren. Een afgebakend doek biedt geen escape. Alle afleiding aan urbane spanning ontbreekt. Wat is een schildering waard zonder deze urbane context. Het gaat erop aankomen. Is zijn beeldtaal sterk genoeg de 'saaie' ondergrond tot leven te wekken? Kenneth is een 'schilderbeest' en wil de ingeslagen weg verder ontwikkelen in een professionele setting met professionele middelen zodat zijn werkwijze optimaal tot zijn recht kan komen ook als zelfstandig object.

Werkplan

Het werkplan zal zich de komende jaren wijzen. Murals Inc. zal Kenneth blijven steunen in zijn spannende ontwikkelingen.

Kenneth Letsoin - Post Graffiti
Kenneth Letsoin bij BIG ART voor Murals Inc.
Kenneth Letsoin/Naamlooozz > Tweebosbuurt, Rotterdam
'Deur 3', voor Murals Inc.
Kenneth Letsoin/Naamlooozz Free Painten
Kenneth Letsoin

Partners