Murals Inc. (office) · Piekstraat 31, Rotterdam · OPEN TIJDENS KANTOORUREN

nl en

‘Stroke 040’

Projecten


1 May 2019-28 Sep 2023
‘Stroke 040’, Luuk Bode. Locatie: Kadebrug, Eindhoven

Tunnelvisie, Eindhoven

De gemeente Eindhoven, is al enige jaren bezig met de uitvoering van haar Tunnelvisie, waarbij o.a. bruggen en tunnels, die vaak vervuild zijn en als sociaal onveilig worden ervaren, door middel van street art en hedendaagse muurschilderingen worden ge-upgrade. Inmiddels zijn ca. 20 tunnels voorzien van een inspirerende schildering.

Beschrijving van het object Kadebrug

Het viaduct Kadebrug is in eigendom van en wordt beheerd door de gemeente Eindhoven en ligt in de rondweg van Eindhoven over het Eindhovens kanaal. Het is enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en verbindt de stadsdelen Stratum en Tongelre. Onder het viaduct lopen aan beide zijden van het kanaal rijbanen voor auto’s en vrijliggende fiets- en voetpaden. Aan weerszijden van het viaduct liggen de Kadebrug Oost en West over het kanaal die geen onderdeel uitmaken van dit project. Het viaduct ligt tussen de DAF fabrieken en het Campinaterrein, een oude melkfabriek die in de komende jaren wordt getransformeerd tot een modern woon- en werkgebied. Zie ook: www.nieuwbouw-campinaterrein.nl

Het viaduct kan in de volgende onderdelen worden verdeeld:

— Twee landhoofden zijn per stuk ca. 50 m. lang en 4 m. hoog. De zijkanten van de landhoofden hebben en driehoekige vorm, omdat deze in een talud staan. De totale oppervlakte van de landhoofden wordt geschat op ongeveer 350 m2. In ieder landhoofd is een stalen deur van een pompkelder aanwezig en binnen de scope van dit project vallen.

— Twee rijen van 4 pijlers waarop het brugdek rust. De afmetingen van de pijlers hebben ieder een afmeting van ca. 3 m. * 2,5 m. * 0,5 m. (L*H*B). De totale oppervlakte van de acht pijlers neerkomt op ongeveer 150 m2. Tussen pijlers en kanaalleuning zit een beperkte ruimte.

— Op de pijlers rusten twee liggers met een lengte van ca. 22 m en een hoogte van ca. 1 m. De totale oppervlakte van de liggers wordt in totaal geschat op ongeveer 100 m2.

— De leuningen, brugdek en aangestorte brugdekplinten vallen buiten de scope van dit project.

De totale oppervlakte van de te beschilderen delen a/b/c bedraagt ca. 600 m2.

Camera/Editing: Marieke van der Lippe en Arte Colder, Sound: Hidde van Schie

Voordat Luuk begon met schetsen heeft hij een analyse gemaakt van het viaduct. Constructie, zichtlijnen, lichtval, locatie, spiegelingen in het water, naburig bestemmingsplan, en het bewegingsverkeer werden in kaart gebracht. Opvallende kenmerken werden gebruikt als aanknopingspunten om met zijn karakteristieke beeldtaal een intelligent spel te spelen.

Motivatie door Luuk Bode

‘stroke040’ is de titel van het ontwerp, dat aansluit bij de reeks murals met de naam stroke, gevolgd door een nummer. In dit geval is het een ontwerp dat gemaakt is op de directe omgeving, vandaar dat deze 040 genummerd is. Bijzonder aan deze plek is dat er nog bruggen net naast de brug zijn. Het is zeldzaam om in de stad zo een zijaanzicht van de brug te hebben. Zo zie je de symmetrie van de brug en het water dat als kaarsrecht lijn naar de horizon loopt. Dit is normaal niet mogelijk tenzij men zich in het water bevind.

Spiegeling van het water, schuine lijnen en perfecte symmetrie van het object. Lichtval; het ontwerp is licht in het midden want dat is het donkerste deel van de tunnel. De schaduw in de brug valt schuin in het midden, en valt dus mooi in het ontwerp. Het ontwerp is gemaakt om doorheen te gaan. Het ontwerp is voller aan het begin, loopt dan naar rustig en daarna weer naar wat voller. Ik heb gekeken naar hoe het is om het te passeren, en ben van daaruit gaan werken.

Het verkeer gaat twee kanten uit. Vandaar ook dat aanzwellen en afnemen vorm gespiegeld is. Het doorgaan van de tunnel moet een ervaring worden. Vandaar dat het ontwerp zich doorzet op de pilaren, zo is het ontwerp overal om je heen. Door delen van het ontwerp op de pilaren te herhalen, doet het op bepaalde plekken denken aan de spiegeling van water, de rimpelingen in het oppervlak. De aanpak bij het nabijgelegen Zuivelfabriek is heel vooruitstrevend, heeft de blik op de toekomst, en daar past een hedendaagse, dynamische entrée.

Kadebrug
Kadebrug
Kadebrug
Kadebrug
oorspronkelijke staat Kadebrug
oorspronkelijke staat Kadebrug
Schetsen 'stroke040'
Impressie 'stroke040'
proces
in overleg
proces
Team worstenbroodje aan het Schaften
proces
proces
proces
Murals Inc. exposure

Partners