'nine to five a mural show'

14 Apr-31 Dec 2019
'nine to five a mural show' met Jeroen Erosie, Guido de Boer, Graphic Surgery, Harry Markusse, Naamlooozz, Petra van Noort, Christine Rusche (D), Vakki (KR), Rutger de Vries.

'nine to five a mural show'

De titel ‘nine to five’ verwijst naar het kantoorleven van welleer waar vandaag de dag niet veel meer van over is. Flexplekken, onregelmatige werktijden, thuiswerken, maar zelfs als de oude werktijden worden aangehouden is de kans groot dat ook de werkplek zelf aan veranderingen onderhevig is geweest. Zo ook het bureau van Convexarchitecten waar PHK18 sinds eind 2013 een wisselend tentoonstellingsprogramma aanbiedt. Door de open houding van het bedrijf heeft zich een interessant experiment kunnen ontvouwen wat op diverse gebieden en niveaus gevolgen heeft gehad. Editie #18 ‘nine to five’ toont negen muurschilderingen. Deze muurschilderingen verhouden zich tot de architectonische ruimte en dragen, door hun uitgesproken karakter en originele beeldtaal bij aan een inspirerende werkomgeving.

Rutger de Vries, 'Blue Monday', Wall Painting, Photo: BEELD31
L.: Graphic Surgery R.: Harry Markusse, Photo: Beeld31
L.: Christine Rushe (D), R.: Vakki (KR)
Jeroen Erosie, Photo: Beeld31
Opening 'nine to five'
Petra van Noort
Dear Guests